Kancelaria Księgowo podatkowa "PRESTIGE" w Katowicach

Poszukujesz partnera do nadzorowania procesów kapitałowych w Twoim przedsiębiorstwie? Jesteśmy liderem w dziedzinie obsługi finansów i wsparcia podatkowego zarówno małych, jak i dużych firm. Prowadzimy biuro rachunkowe w Katowicach, oferując doradztwo prawne, nadzór majątkowy i działania konsultingowe. W obszarze naszych działań mieści się zarówno księgowość, jak i doradztwo podatkowe. Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy z uwagą śledzą najnowsze zmiany skarbowe i poszukują najkorzystniejszych rozwiązań budżetowych dla naszych Klientów.

Nasi specjaliści służą pomocą nie tylko w zakresie ustaw, ale też procesów kadrowych. O naszym zaangażowaniu świadczą zdobyte przez nas wyróżnienia. W 2019 uzyskaliśmy tytuł laureata w plebiscycie branżowym Orły Rachunkowości, a rok później naszą markę doceniono, stawiając nasze biuro księgowe na pierwszym miejscu w Katowicach. Jedną z rozwijanych przez nas dziedzin są kadry i płace. Wspieramy procesy personalne w spółkach naszych Klientów nie tylko w zakresie wypłaty wynagrodzeń, ale też prowadzenia ewidencji pracowniczej. Wybierz kompetencję i fachowe prowadzenie finansów!
 
Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi księgowe, kadrowe oraz prawne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów i sposobów komunikacji. Oferujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo, poufność i terminowość świadczonych usług.

Współpraca z wyspecjalizowanym w zakresie BHP podmiotem pozwala nam na obsługę naszych Klientów również w ramach BHP.

Przedsiębiorcy prowadząc swoją działalność są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych. Szczególne miejsce zajmuje tam kwestia związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Musisz wiedzieć, że organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wiąże się z wykonywaniem wielu praco- i czasochłonnych zadań realizowanych w ramach służby BHP. Starając się wyręczyć pracodawców od ciążących na nich obowiązków, przedstawiamy Państwu kategorię usług, która pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy jednoczesnej redukcji dotychczas przeznaczanych na ten cel środków.

Proponujemy realizację następujących zadań służby BHP:

Szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na podstawie ustawy Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.):

  • nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowo szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt.

Organizujemy również szkolenia wstępne – obejmujące instruktaż ogólny oraz szkolenie na stanowisku pracy, a także okresowe szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie zleceniodawcy lub w udostępnianym przez nas pomieszczeniu. Prowadzimy także szkolenia dla pracodawców.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wynikającym z  Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 226 Kp: "Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami". Opracowujemy oraz dokumentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych.

Uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym

Artykuł 234 § 1 Kp nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wystąpienia wypadku przy pracy według trybu przewidzianego w odrębnym aktem prawnym oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Dokonujemy kwalifikacji zdarzeń wypadkowych oraz sporządzamy pełną dokumentację w tym zakresie!

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z profesjonalnych usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach:

  • stałej obsługi - polegającej na stałym realizowaniu zadań służby BHP w okresie, na którym została zawarta umowa, w zamian za zryczałtowaną odpłatność miesięczną, której wartość stanowi koszt uzyskania przychodu Twojego przedsiębiorstwa - forma świadczenia usług korzystniejsza dla pracodawców o większej ilości zatrudnianych pracowników i wysokiej fluktuacji kadr.
  • zleceń doraźnych – usług wykonywanych w razie wystąpienia określonej potrzeby w zakresie związanym z BHP - forma dogodna dla mniejszych pracodawców.

„Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy” - podstawa prawna: Art. 237 § 2 Kodeksu pracy.

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych zadań i skupić na swoich kluczowych kompetencjach, czyli tym co robi najlepiej. Przenosząc część swoich obowiązków na wykonawcę zewnętrznego uzyskujecie Państwo profesjonalne usługi.