Kancelaria Księgowo podatkowa "PRESTIGE"

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi księgowe, kadrowe oraz prawne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów i sposobów komunikacji. Oferujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo, poufność i terminowość świadczonych usług.

Niniejsza oferta realizuje usługi w zakresie:

 • naliczania wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list plac we wszystkich wariantach jak również:
  • prowadzenie teczek pracowniczych,
  • prowadzenie ewidencji urlopowej,
  • prowadzenie ewidencji chorobowej,
  • sporządzanie druków RMUA,
 • prowadzenia ewidencji przychodów,
 • prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzania deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny),
 • sporządzania deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • dostarczania wymaganych dokumentów do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,
 • wypełniania druków rejestracyjnych, aktualizacyjnych,
 • sporządzania zeznań rocznych,
 • sprawdzania ksiąg,
 • wyprowadzania zaległości,
 • nadzór kadrowy,
 • monitoring terminów zakończenia umów pracowniczych, ważności szkoleń BHP, badań lekarskich itp.,
 • opracowywanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.