Kancelaria Księgowo podatkowa "PRESTIGE"

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi księgowe, kadrowe oraz prawne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów i sposobów komunikacji. Oferujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo, poufność i terminowość świadczonych usług.

W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów między innymi czynności takie jak:

 • Jednolity plik kontrolny,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie innych niezbędnych ewidencji,
 • opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki klienta,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie obiegu dokumentacji,
 • raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych,
 • prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych,
 • udostępnienie ksiąg online,
 • inne w zależności od potrzeb Klienta.