Kancelaria Księgowo podatkowa "PRESTIGE"

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi księgowe, kadrowe oraz prawne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów i sposobów komunikacji. Oferujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo, poufność i terminowość świadczonych usług.

Do podstawowych czynności doradcy podatkowego należy:

  • doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jak również w zakresie indywidualnym,
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji niezbędnych do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • minimalizacja obciążeń podatkowych,
  • wszelkie kontrole odbywają się w naszej siedzibie,
  • szczególną wagę przywiązujemy do poufności danych.